Privacy

Revize 4.4

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Digi-Key

DATUM POSLEDNÍ ZMĚNY

20. května 2022

Společnost Digi-Key respektuje vaše právo na ochranu osobních údajů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je vysvětleno, kdo jsme, jakým způsobem shromažďujeme, sdílíme a používáme vaše osobní údaje, a jakým způsobem můžete svá práva na ochranu osobních údajů uplatňovat.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů pokrývá působnost společnosti Digi-Key Corporation (podnikající jako Digi-Key Electronics) a její skupinu společností, včetně Digi-Key Electronics Germany GmbH a Digi-Key Services, Inc., které jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů dále označovány jako „Digi-Key“ a platí vždy, když navštívíte webové stránky společnosti Digi-Key nebo u nás zadáte objednávku. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí také v případě, kdy zadáte objednávku na webových stránkách třetích stran (jako jsou webové stránky provozované dodavatelem společnosti Digi-Key), kde společnost Digi-Key pro tuto objednávku poskytuje funkci pokladny.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy o našem způsobu využití vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedenými na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Doporučujeme přečíst si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v celém rozsahu, abyste byli plně informováni.

Čím se zabývá společnost Digi-Key?

Společnost Digi-Key je autorizovaným distributorem elektronických součástek a dalších produktů, má hlavní sídlo v USA a pobočky nebo dceřiné společnosti v dalších zemích po celém světě.

Další informace naleznete v části „O společnosti Digi-Key“ na našich webových stránkách.

Které osobní údaje a proč společnost Digi-Key shromažďuje?

Osobní informace, které o vás můžeme shromažďovat, široce spadají do následujících kategorií:

 • Informace, které poskytnete dobrovolně
 • Můžeme vás požádat o dobrovolné poskytnutí osobních údajů prostřednictvím funkcí našich webových stránek nebo služeb, které poskytujeme. Můžeme vás například požádat o sdělení osobních údajů za účelem vytvoření účtu u nás, vyřízení objednávky, kterou nám odešlete, přihlášení k odběru našich newsletterů nebo dalších marketingových komunikací od nás a/nebo odesílání poptávek naší společnosti. Pokud od nás nakoupíte, shromažďujeme také údaje o vaší kreditní kartě. Osobní informace, o které vás požádáme a důvody, proč tak činíme, vám budou objasněny v okamžiku požádání o poskytnutí vašich osobních informací (pokud tato skutečnost není zřejmá již z kontextu).

  Pokud na webových stránkách zanecháte komentáře, pak s nimi spojené informace, například vaše uživatelské jméno a čas příspěvku, mohou být uchovány. Informace jsou dále shromažďovány od chatové služby naší online zákaznické podpory (například vaše přihlašovací údaje do chatu a komunikace v chatu, kterou sledujeme pro účely zajištění kvality).

  Pokud webová stránka umožňuje, aby uživatelé veřejně odesílali své příspěvky a rozhodnete se odeslat veřejný příspěvek, který se zobrazí na webové stránce, může se ve spojení s vaším příspěvkem zobrazit na webové stránce také vaše jméno.

 • Informace, které shromažďujeme automaticky
 • Pokud navštívíte naše webové stránky, můžeme my a naši poskytovatelé služeb třetích stran nebo partneři z vašeho zařízení automaticky shromažďovat určité informace. V některých státech a zemích, včetně zemí Evropského hospodářského prostoru a Spojeného království („UK“), mohou být tyto informace podle platných zákonů na ochranu údajů považovány za osobní.

  Automaticky shromažďované informace mohou konkrétně zahrnovat například vaši IP adresu, typ zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, operační systém, datum a čas návštěvy, odkazující webovou stránku, dotazy vyhledávacího modulu použité k přechodu na naše webové stránky, obecnější geografické informace (například místo na úrovni země nebo obce) a další technické informace. Mohou rovněž zahrnovat informace o způsobu interakce vašeho zařízení s našimi webovými stránkami, včetně navštívených stránek a kliknutých odkazů. Shromažďujeme také informace související s vaším používáním webových stránek, jako jsou informace o způsobu použití webu, informace o transakcích, včetně toho, zda byla dokončena kontrola KYC (pokud je to relevantní), informace o komunikaci na webu a informace o aktivitě účtu.

  Shromažďování těchto informací poskytuje lepší porozumění návštěvníkům našich webových stránek, tedy odkud přišli a jaký obsah našich stránek je předmětem jejich zájmu. Tyto informace se využívají pro naše interní analytické účely, ke zlepšení kvality a relevance našich webových stránek a služeb vůči našim návštěvníkům a ke zvýšení zabezpečení našich webových stránek. Tyto informace používáme také k odhalování a prevenci podvodů, bezpečnostních hrozeb nebo jiného nezákonného nebo podezřelého chování na našich webových stránkách.

  Některé z těchto informací jsou nezbytné pro zajištění správné funkce webových stránek a mohou být získávány pomocí souborů cookie nebo jiných podobných sledovacích technologií, jak je vysvětleno dále v části pod nadpisem „Soubory cookie a podobné sledovací technologie“.

 • Informace, které získáváme ze zdrojů-třetích stran
 • Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, vestavěný obsah přicházející nebo vztahující se k webovým stránkám a službám třetích stran, jakož i tlačítka webových stránek a služeb třetích stran (například tlačítka pro sdílení na sociálních médiích). Občas můžeme obdržet osobní informace o vás z externích zdrojů.

  Tyto zdroje třetích stran mohou zahrnovat mimo jiné dodavatele, služby webové analytiky třetích stran a platformy sociálních médií, například YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram. Typy informací, které můžeme přijímat od těchto třetích stran, zahrnují informace o vašich webových aktivitách, tedy o způsobu vaší interakce s našimi webovými stránkami, jejími službami a souhrnné analytiky. Tyto informace používáme k podpoře zlepšení našich webových stránek a služeb, k poskytování informací, k reklamě a k možnosti analyzovat souhrnné statistiky klikání a trendů. Můžeme také získat souhrnné informace, včetně analytických výsledků, o vašem používání webových stránek pro účely odhalování, prevence a hlášení podvodů.

S kým společnost Digi-Key sdílí mé osobní informace?

Vaše osobní údaje můžeme sdělit následujícím kategoriím příjemců:

 • Našim spolupracujícím společnostem a třetím stranám – dodavatelům, partnerům a poskytovatelům služeb (například na podporu dodávek nebo přímého doručování objednaných produktů, zajišťování funkčnosti našich webových stránek, pomáhání k vylepšení našich služeb, zvýšení bezpečnosti našich webových stránek, k poskytování reklamních služeb a webové analytiky nebo na vyřizování objednávek či pro účely výzkumu trhu), nebo subjektům, které jinak zpracovávají osobní údaje k účelům, které jsou popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jsou vám sděleny, pokud vaše osobní údaje shromažďujeme. Využíváme například služeb poskytovaných našimi třetími stranami – partnery a poskytovateli služeb – k aktivaci detekce připojených zařízení obsahujících podvodné informace a další typy chyb zabezpečení informací, abychom zvýšili bezpečnost našich webových stránek a dalších stránek internetu. To zahrnuje zpřístupnění údajů třetí straně Sift, která poskytuje služby pro odhalování a prevenci podvodů, bezpečnostních hrozeb nebo jiného nezákonného nebo zákeřného chování nebo pro řešení sporů. Další informace o jejich službách naleznete v jejich oznámení o ochraně osobních údajů zde: https://sift.com/service-privacy.
 • Libovolnému exekučnímu orgánu, regulačnímu úřadu, státní agentuře, soudu nebo třetí straně, pokud jsme přesvědčeni, že takové sdělení je nutné (i) v rámci platných zákonů nebo regulací, (ii) k uplatňování, zavedení nebo obraně našich zákonných nároků, (iii) jako součást soudního řízení nebo vyšetřování, nebo (iv) k ochraně vašich nezbytných zájmů nebo zájmů jakékoli jiné osoby;
 • agenturám pro referenci důvěryhodnosti pro účely ověření totožnosti a kontrolu kreditu při zadávání objednávky, a to i periodicky, pokud máte u nás otevřený účet;
 • skutečnému nebo potenciálnímu kupujícímu (a jeho agenturám nebo poradcům) v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo navrhovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí jakékoli části naší společnosti, nebo v rámci naší reorganizace, bankrotu či změny vlastnických poměrů za předpokladu, že příjemce informujeme o skutečnosti, že vaše osobní informace smí využívat pouze k účelům uvedeným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • libovolné jiné osobě s vaším souhlasem ke sdělení osobních údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů (návštěvníci EHP/UK a případně další)

Naše právní podklady pro shromažďování a používání výše popsaných osobních údajů závisejí na dotčených osobních údajích a konkrétním kontextu, v rámci kterého je shromažďujeme.

Za normálních okolností však od vás získáváme osobní údaje pouze tehdy, pokud (i) takové informace potřebujeme, abychom s vámi uzavřeli smlouvu, (ii) je-li zpracování takových informací předmětem našich oprávněných zájmů, které nejsou podřízeny vašim právům nebo (iii) máme k takovému získávání váš souhlas.

Pokud máte dotazy k právním podkladům, na základě kterých shromažďujeme a používáme vaše osobní informace, nebo k této věci potřebujete další informace, kontaktujte nás prosím s použitím kontaktních údajů uvedených dále v části pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“.

Soubory cookie, podobné sledovací technologie a poskytovatelé služeb-třetí strany

Soubory cookie, webové signály, pixelové značky a podobné sledovací technologie (dále souhrnně nazývané „soubory cookie“ využíváme ke shromažďování a používání osobních údajů o vás, včetně provozování reklamy podle zájmů uživatele. Další informace o typech námi používaných souborů cookie, proč je používáme a jakým způsobem můžete tyto soubory ovládat, naleznete v našem Upozornění k souborům cookie.

Můžeme používat celou řadu služeb třetích stran jako pomoc k poskytování našich webových stránek a služeb, jako je vývoj a hostování našich webových stránek a k tomu, abychom porozuměli, jak jsou naše webové stránky používány, jako je Google Analytics, k poskytování informací pro nás a k poskytování reklamy pro vás týkající se našich webových stránek, produktů a služeb. Od těchto poskytovatelů služeb-třetích stran můžeme o vás také shromažďovat nebo jinak sbírat informace. Tito poskytovatelé služeb-třetí strany mohou také shromažďovat, uchovávat a sdílet informace, jak je dále určeno v zásadách ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Společnost Google, Inc. může shromážděná data využívat ke sledování a zkoumání používání našich webových stránek, k přípravě zpráv o svých aktivitách a k jejich sdílení s dalšími službami společnosti Google, Inc. Společnost Google, Inc. může shromážděná data využívat také ke kontextualizaci a personalizaci reklam pro svou vlastní reklamní síť k poskytování reklam založených na návštěvě našich webových stránek a jiných stránek internetu. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google lze zobrazit na webu https://policies.google.com/privacy?hl=en, další informace na webu https://www.google.com/policies/privacy/partners/ (včetně informací o tom, jak kontrolovat způsob sdílení údajů pomocí nastavení reklam) a na webu https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Shromažďování dat generovaných službou Google Analytics v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek a zpracováváním těchto údajů můžete zabránit stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče. Další informace o tom, jak se můžete ze shromažďování dat službou Google Analytics odhlásit, naleznete na webu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Na tomto odkazu jsou uvedeny pokyny k instalaci souboru cookie k odhlášení ze shromažďování na zařízení. Do budoucna se tak zabrání shromažďování dat službou Google Analytics na webu a v tomto prohlížeči po dobu, po kterou zůstane soubor cookie k odhlášení instalován v prohlížeči.

Podobně i Facebook uvádí informace o tom, jak jsou soubory shromažďovány, jak se využívají v souvislosti s reklamou spolu se způsoby, jak je možné se ze shromažďování a sdílení informací odhlásit: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a https://www.facebook.com/policy.php.

Jak společnost Digi-Key chrání mé osobní údaje?

Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom chránili osobní informace, které o vás získáváme a následně zpracováváme. Námi používaná opatření jsou navržena tak, aby zajišťovala úroveň bezpečnosti úměrnou riziku vzniklém při zpracování vašich osobních informací. Webové stránky společnosti Digi-Key jsou zejména vybaveny technologií SSL (Secure Sockets Layer). Online objednávky lze společnosti Digi-Key odesílat pouze z prohlížeče podporujícího protokol SSL. V takových případech se váš prohlížeč při provádění nákupů automaticky přepne do zabezpečeného režimu. Pokud váš prohlížeč nepodporuje protokol SSL nebo chcete-li odeslat objednávky jinou metodou, než z webových stránek, vyhledejte alternativní metody objednávání v Často kladených dotazech (FAQ) k objednávkám.

Chcete-li nahlásit jakoukoli obavu týkající se našich webových stránek, napište e-mail na adresu security@digikey.com.

Mezinárodní předávání údajů

Vaše osobní informace mohou být přenášeny do jiných zemí, než ve kterých máte trvalé sídlo, nebo být v těchto zemích také zpracovávány. V těchto zemích mohou platit zákony na ochranu dat, které jsou odlišné od vaší země a v některých případech nemusejí mít stejně ochranný účinek.

Konkrétně servery našich webových stránek se nacházejí v USA, zatímco společnosti naší skupiny a externí poskytovatelé služeb působí po celém světě. Znamená to, že pokud shromažďujeme vaše osobní informace, můžeme je zpracovávat v kterékoli z těchto zemí.

Přijali jsme však vhodná opatření, která zajistí, aby vaše osobní informace zůstaly chráněny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Mezi tato opatření patří v příslušných případech zavedení standardních smluvních doložek Evropské komise nebo Spojeného království, které lze na požádání poskytnout. Zavedli jsme obdobná vhodná opatření pro naše externí poskytovatele služeb a partery, kde lze další podrobnosti rovněž poskytnout na požádání.

Uchování údajů

Osobní informace, které od vás získáváme, můžeme uchovat, pokud k takovému kroku existuje trvající oprávněná obchodní potřeba (například s cílem poskytnout vám požadovanou službu nebo vyhovět platným právním, předpisovým, daňovým nebo účetním požadavkům).

Pokud neexistuje žádná trvající oprávněná obchodní potřeba zpracovávat vaše osobní údaje, pak tyto informace odstraníme nebo anonymizujeme, a pokud ani takový krok není možný (například z důvodů uložení vašich osobních údajů v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich úplné odstranění.

Automatizované rozhodování

V některých případech může naše použití vašich osobních údajů vést k automatizovaným rozhodnutím, která se vás právně dotýkají nebo vás podobně významně ovlivňují.

Automatizovaná rozhodnutí znamenají, že rozhodnutí, které se vás týká, je učiněno automaticky na základě počítačového určení (pomocí softwarových algoritmů) bez naší lidské kontroly. Automatizovaná rozhodnutí používáme například k ochraně před podvodnými transakcemi. Zavedli jsme opatření na ochranu práv a zájmů jednotlivců, jejichž osobní údaje podléhají automatizovanému rozhodování, včetně omezení použití automatizovaných postupů na odhalování podvodů a poskytnutí prostředků pro kontaktování společnosti Digi-Key v případě potřeby.

Když o vás učiníme automatizované rozhodnutí, máte právo toto rozhodnutí napadnout, vyjádřit svůj názor a požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem. Toto právo můžete uplatnit tak, že se na nás obrátíte pomocí kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení.

Vaše práva na ochranu dat

Máte následující práva na ochranu dat:

 • Pokud k vašim osobním údajům chcete přistoupit, opravit je, aktualizovat nebo požádat o jejich odstranění či anonymizaci, můžete tak učinit kdykoliv pomocí kontaktních údajů uvedených dále v části pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“.
 • Dále můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, požádat nás o omezení jejich zpracování nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů. Tato svá práva můžete opět uplatňovat pomocí kontaktních údajů uvedených dále v části pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“.
 • Dále máte právo se kdykoli odhlásit z odběru našich marketingových sdělení, která vám zasíláme. Toto právo uplatníte kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „nesouhlasím“ v marketingových e-mailech, které vám zasíláme. Chcete-li zrušit odběr jiných forem marketingu (například poštovní marketing nebo telemarketing), obraťte se na nás pomocí kontaktních údajů uvedených dále v části pod nadpisem „Jak nás kontaktovat“.
 • Podobně platí, že pokud jsme s vaším souhlasem shromažďovali a zpracovávali vaše osobní informace, můžete tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před tímto odvoláním, ani neovlivňuje zpracování vašich osobních informací na základě právních důvodů mimo rámec souhlasu.
 • Ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních informací máte právo podat stížnost k úřadu na ochranu osobních údajů. Více informací obdržíte u vašeho místního úřadu na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje úřadů na ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru jsou k dispozici zde.

Na všechny požadavky přijaté od jednotlivců nebo jejich oprávněných zástupců (je-li to povoleno zákonem), kteří chtějí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, odpovídáme v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů.

Děti

Webové stránky nejsou určeny pro vyžadování, shromažďování, ani ke zpracování osobních informací od jakýchkoli osob mladších 16 let. Jste-li rodič nebo opatrovník a domníváte-li se, že námi nebo prostřednictvím našich webových stránek byly shromážděny informace o vašem dítěti, kontaktujte nás.

Do Not Track (Nesledovat)

Webové stránky v současně době nerespektují nastavení „nesledovat“ na webových prohlížečích a nenabízejí vám možnost vyžadovat, abychom nesledovali vaše využívání našich služeb.

Webové stránky třetích stran

Webové stránky společnosti Digi-Key mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost Digi-Key nepřijímá odpovědnost za osobní informace shromážděné na webových stránkách třetích stran, ani nesleduje a neodpovídá za přesnost či obsah těchto webových stránek.

Práva na ochranu soukromí ve státě Nevada

Podle zákonů státu Nevada lze zaslat ověřenou žádost o zákaz prodeje jakýchkoli osobních informací, které jsme o vás shromáždili nebo shromáždíme, na adresu customer.inactive@digikey.com. V předmětovém řádku a v těle vašeho e-mailu prosím uveďte „Žádost o vyjádření nesouhlasu podle zákonů státu Nevada“. Ve smyslu zákonů státu Nevada společnost Digi-Key v současné době neprodává osobní informace třetím stranám.

Práva na ochranu soukromí ve státě Kalifornie

Podle zákona na ochranu soukromí zákazníků v Kalifornii („California Consumer Privacy Act “, CCPA) mají obyvatelé Kalifornie následující práva a nároky k následujícím zpřístupněním:

Právo vědět. Kalifornští zákazníci mají právo si vyžádat, abychom jim zpřístupnili, které osobní údaje shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme a prodáváme. Chcete-li požádat o osobní údaje, které shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme a prodáváme, viz níže část Odeslání žádosti. V následující tabulce je uvedeno, které kategorie osobních údajů shromažďujeme, zdroje osobních údajů, obchodní nebo komerční účely, ke kterým osobní údaje používáme, a kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme.

Identifikátory (například jméno, alias, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa IP, e-mailová adresa, název účtu, číslo sociálního zabezpečení, číslo řidičského průkazu, číslo pasu nebo podobné identifikátory)

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme (viz také výše uvedená část „S kým společnost Digi-Key sdílí mé osobní údaje?“)

Společnost Digi-Key shromažďuje identifikátory, jako jsou uvedeny výše. Můžeme shromažďovat čísla sociálního zabezpečení, čísla řidičských průkazů a čísla pasů, abychom byli informování o záměrech vašich klientů, dodržování exportních předpisů nebo abychom dodrželi zákony o ochraně osobních údajů

Přímo od jednotlivců tak, že nám informace odešlou; určité informace se shromažďují automaticky od návštěvníků webových stránek; reklamní a marketingoví partneři; poskytovatelé zpráv o firmě; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci; pobočky

Poskytování služeb a vyřizování objednávek; uchovávání informací o účtu; poskytování zákaznického servisu; ověřování informací o zákazníkovi; zpracovávání plateb; poskytování reklamních a marketingových služeb; analýzy; audity týkající se interakcí se zákazníkem a transakcí; detekce a vylepšování zabezpečení; odhalování a prevence podvodů; vylepšování produktů a služeb

Dodavatelé a poskytovatelé reklamních a marketingových služeb; služby zabezpečení; služby odhalování a prevence podvodů a digitální důvěry, zpracovatelé plateb a vrácení transakcí; dodavatelé; poskytovatelé analytických služeb; poštovní a dopravní služby; v případě nezbytnosti státní orgány a orgány vymáhání práva; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci, pobočky

Finanční, lékařské nebo zdravotnické údaje (například číslo pojistky, číslo bankovního účtu, číslo platební karty, číslo debetní karty a jiné finanční údaje, lékařské údaje nebo údaje o zdravotním pojištění)

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Společnost Digi-Key shromažďuje určité finanční údaje. Od zákazníků neshromažďujeme lékařské ani zdravotnické údaje.

Přímo od jednotlivců tak, že nám informace odešlou; poskytovatelé zpráv o firmě; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci

Poskytování služeb a vyřizování objednávek; účetní účely; mzdy; odhalování a prevence podvodů; činnosti související se zaměstnanci

Zpracovatelé plateb a vrácení transakcí, služby zabezpečení, služby odhalování a prevence podvodů a digitální důvěry, společnosti vytvářející finanční zprávy nebo poskytovatelé ověřování adres; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci

Charakteristiky chráněných klasifikací podle kalifornských nebo federálních zákonů (například rasa, barva pleti, národnostní původ, náboženské vyznání, věk, pohlaví, gender, genderová identita, genderové vyjádření, sexuální orientace, rodinný stav, zdravotní stav, původ, genetické informace, zdravotní postižení, státní příslušnost a vojenský stav nebo stav veterána)

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Pouze zaměstnanci. Čísla sociálního zabezpečení obvykle shromažďujeme od spotřebitelů. Čísla řidičských průkazů a čísla pasů můžeme shromažďovat pro účely dodržování exportních předpisů nebo dodržování zákonů o ochraně osobních údajů.

Přímo od jednotlivců tak, že nám informace odešlou

Dodržování předpisů, aktivity související se zaměstnanci

Poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci; služby odhalování a prevence podvodů a digitální důvěry; v případě nezbytnosti státní orgány a orgány vymáhání práva

Obchodní informace (např. historie transakcí, částka faktury, kód měny sledovacího čísla, způsob fakturace, částečné informace o kreditní kartě, zakoupené, získané nebo zvažované produkty a služby, záznamy o osobním vlastnictví, řešení sporů, fáze sporu, sporný produkt nebo jiné nákupní nebo spotřební historie a tendence)

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Shromažďují se obchodní informace související s nákupy.

Přímo od jednotlivců tak, že nám informace odešlou; webové prohlížeče a zařízení; reklamní a marketingoví partneři

Vykonávání služeb a vyřizování objednávek; zachovávání informací o účtu; poskytování zákaznických služeb; ověřování informací zákazníka; poskytování reklamních a marketingových služeb; analýzy; audit související s interakcemi a transakcemi se zákazníkem; detekce a vylepšování zabezpečení; vylepšování produktů a služeb

Obchodní a marketingoví zástupci dodavatelů; dodavatelé a poskytovatelé reklamních a marketingových služeb; poskytovatelé analytických služeb; služby zabezpečení; služby odhalování a prevence podvodů a digitální důvěry, v případě nezbytnosti státní orgány a orgány vymáhání práva; pobočky

Biometrické údaje (fyziologické, biologické nebo behaviorální charakteristiky včetně snímků, hlasových záznamů, způsobu psaní na klávesnici)

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Společnost Digi-Key umožňuje podávání poptávek na produkty prostřednictvím hlasových žádostí; mohou být zaznamenávány telefonní hovory; fotografie zaměstnance

Přímo od jednotlivců tak, že nám informace odešlou

Poskytování zákaznických služeb; aktivity související se zaměstnanci; školicí účely

Poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci; poskytovatelé technologických služeb

Informace o aktivitách na internetu nebo jiné elektronické síti (např. historie prohlížení, historie vyhledávání, ID relace, vlastnosti a metadata mobilního/stolního zařízení, zpětná vazba webu a další informace o použití webu týkající se interakce s webovými stránkami, aplikací nebo reklamou)

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Společnost Digi-Key shromažďuje elektronické identifikátory a informace o činnostech ve spojení s používáním webu, jak je popsáno výše.

Webové prohlížeče a zařízení

Poskytování služeb a vyřizování objednávek; uchovávání informací o účtu; poskytování zákaznického servisu; ověřování informací o zákazníkovi; poskytování reklamních a marketingových služeb; analýzy; audity týkající se interakcí se zákazníkem a transakcí; detekce a vylepšování zabezpečení; odhalování a prevence podvodů; vylepšování produktů a služeb

Dodavatelé a poskytovatelé reklamních a marketingových služeb; služby zabezpečení; služby odhalování a prevence podvodů a digitální důvěry; dodavatelé; poskytovatelé analytických služeb; v případě nezbytnosti státní orgány a orgány vymáhání práva; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci, pobočky

Zeměpisná poloha

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Společnost Digi-Key může shromažďovat zeměpisnou polohu, ale naše mobilní aplikace žádné údaje o zeměpisné poloze ani neshromažďuje ani nezpracovává.

Webové prohlížeče a zařízení

Ověřování informací o zákaznících; detekce a vylepšení zabezpečení; odhalování a prevence podvodů; vylepšování produktů a služeb

Dodavatelé a poskytovatelé reklamních a marketingových služeb; služby zabezpečení; odhalování a prevence podvodů a poskytovatelé digitální důvěry; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci

Zvukové, elektronické, vizuální, termální, čichové nebo podobné informace

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Společnost Digi-Key umožňuje podávání poptávek na produkty prostřednictvím hlasových žádostí; mohou být zaznamenávány telefonní hovory; fotografie zaměstnance

Přímo od jednotlivců tak, že nám informace odešlou

Vykonávání služeb; poskytování zákaznických služeb; poskytování reklamních a marketingových služeb; analýzy; audit související s interakcemi a transakcemi se zákazníkem; detekce a vylepšování zabezpečení; vylepšování produktů a služeb

Dodavatelé a poskytovatelé reklamních a marketingových služeb; služby zabezpečení; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci; pobočky

Profesní informace a informace související se zaměstnáváním

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Shromažďují se profesní informace a informace související se zaměstnáváním týkající se zákazníků a zaměstnanců.

Přímo od jednotlivců tak, že nám informace odešlou; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci, kterým dáte pokyn, aby s námi sdíleli údaje

Vykonávání služeb a vyřizování objednávek; zachovávání informací o účtu; poskytování zákaznických služeb; ověřování informací zákazníka; poskytování reklamních a marketingových služeb; analýzy; audit související s interakcemi a transakcemi se zákazníkem a zaměstnancem; detekce a vylepšování zabezpečení

Dodavatelé a poskytovatelé reklamních a marketingových služeb; služby zabezpečení; dodavatelé; v případě nezbytnosti státní orgány a orgány vymáhání práva; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci; pobočky

Informace o vzdělání

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Při prvním zaměstnání zaměstnanců, jinak dobrovolně Od zákazníků neshromažďujeme informace o vzdělání.

Přímo od jednotlivců tak, že nám informace odešlou; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci, kterým dáte pokyn, aby s námi sdíleli údaje

Interakce a transakce zaměstnanců

Poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci; pobočky

Závěry vyvozené z výše identifikovaných údajů (např. vytvoření profilu o preferencích, vlastnostech, trendech, predispozicích, chování nebo postojích, včetně vlastních údajů)

Shromažďováno nyní nebo v předchozích 12 měsících?

Kategorie zdrojů

Obchodní nebo komerční účely, ke kterým budou použity

Kategorie třetích stran, se kterými osobní údaje sdílíme

Společnost Digi-Key shromažďuje a analyzuje preference, chování a trendy k vytvoření zákaznického profilu a poskytování návrhů produktů ke zlepšení online zkušeností zákazníků. Společnost Digi-Key může shromažďovat také informace související s chováním zaměstnanců.

Analýzy prováděné interně nebo poskytovali služeb.

Vykonávání služeb ke zlepšení zkušeností zákazníků; zachovávání informací o účtu; poskytování zákaznických služeb; ověřování informací zákazníka; audit související s interakcemi a transakcemi se zákazníkem; analýzy; detekce a vylepšování zabezpečení; vylepšování produktů a služeb

Poskytovatelé a dodavatelé marketingových a reklamních služeb; služby zabezpečení; služby odhalování a prevence podvodů a digitální důvěry; dodavatelé; poskytovatelé služeb souvisejících se zaměstnanci; pobočky

Právo požadovat výmaz. Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat, pokud je to povoleno příslušnými zákony, včetně mimo jiné případů, kdy je údaj nutný k provedení transakce, k detekci nebo ochraně před bezpečnostními incidenty nebo nelegální aktivitou a k právním účelům či účelům dodržování předpisů. Pokud vaše osobní údaje vymažeme, ztratíte možnost používat přizpůsobeně náš web a obsah pro vás nemusí být relevantní. Máte-li u nás účet, bude odstraněn a nebudete již k němu mít přístup. Ztratíte také svůj účet a historii nakupování. Chcete-li odeslat žádost o výmaz, viz níže uvedená část Odeslání žádosti.

Právo vyjádřit nesouhlas s prodejem osobních údajů. Máte právo vyjádřit nesouhlas s tím, aby se vaše osobní údaje prodávaly. Určité aktivity společnosti Digi-Key (jako je sdílení online identifikátorů se třetími stranami) by mohly být dle zákona CCPA považovány za prodej, přestože v tradičním smyslu prodeje osobních údajů výměnou za peníze společnost Digi-Key osobní údaje neprodává. Pokud je nám znám věk jednotlivce, neprodáváme osobní údaje zákazníků do 16 let. Chcete-li požádat, aby se vaše osobní údaje neprodávaly, viz níže uvedená část Odeslání žádosti.

Odeslání žádosti. Chcete-li odeslat žádost k uplatnění právě vědět, jaké osobní údaje o vás uchováváme, nebo odeslat žádost o výmaz osobních údajů, odešlete e-mail na adresu privacy@digikey.com nebo zavolejte na telefonní číslo +1 855 820 1186. Při odesílání žádosti k uplatnění právě vědět nebo práva na výmaz musíte uvést své křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu a ID zákazníka, je-li k dispozici.

Chcete-li vyjádřit nesouhlas s prodejem svých osobních údajů, vyplňte tento webový formulář. Můžete také zavolat na telefonní číslo +1 855 820 1186.

Oprávněný zástupce. Můžete také určit oprávněného zástupce, aby podal žádost v rámci zákona CCPA vaším jménem. Oprávnění zástupci musí odeslat důkaz, že jsou oprávněni jednat vaším jménem, abychom s nimi mohli jednat. Žádosti od oprávněných zástupců, kteří prohlašují, že jsou oprávnění jednat vaším jménem, ale neodešlou adekvátní důkaz, můžeme zamítnout.

Ověřování žádostí. Než vašim žádostem vyhovíme, podnikneme kroky k ověření vaší totožnosti, abychom pomohli chránit vaše soukromí a zachovat bezpečnost. Například u žádostí o uplatnění právě vědět a žádostí o výmaz se pokusíme porovnat vaši identitu s informacemi uloženými v našich souborech. Pokud to nebude možné, požádáme vás o poskytnutí dodatečných identifikujících informací. Informace, které uvedete v žádosti, použijeme k ověření vaší totožnosti nebo oprávnění podat žádost.

Právo na nediskriminaci. Máte právo na to, aby se vám od společnosti Digi-Key nedostávalo diskriminačního zacházení kvůli uplatnění práv na ochranu soukromí udělených dle zákona CCPA.

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom reagovali na měnící se právní, technické nebo podnikatelské prostředí. Jakmile naše Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme, podnikneme odpovídající kroky, abychom vás informovali v souladu se závažností provedených změn. Požádáme vás o souhlas s jakýmikoli věcnými změnami v Prohlášení o ochraně osobních údajů v případech, kdy je takový souhlas vyžadován platnými zákony na ochranu dat.

Datum, kdy bylo toto prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno, zjistíte podle položky „Datum poslední změny“ zobrazené v horní části tohoto prohlášení.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli otázky týkající se našeho používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na náš tým ochrany soukromí a zmocněnce pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese privacy@digikey.com.

Naším zástupcem pro EU je společnost Digi-Key Electronics Germany GmbH, Theresienhöhe 11a, 80339 Münich, Německo. privacy@digikey.com.

Naším zástupcem pro Spojené království je activeMind Legal UK

Dále nás můžete kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:

 • Mimo EU
 • Digi-Key Electronics
 • 701 Brooks Avenue South
 • P.O. BOX 677
 • Thief River Falls, MN 56701-0677
 • Bezplatná linka: +1 800 344 4539
 • Telefon: 218 681 6674
 • Fax: 218 681 3380
 • E-mail: sales@digikey.com
 •  

 • V rámci EU
 • Digi-Key Electronics
 • Telefon: +31 53 484 9584
 • E-mail: eu.support@digikey.com

Volání do společnosti Digi-Key mohou být pro účely zajištění kvality monitorována a zaznamenávána.

© 2022 Digi-Key Electronics, všechna práva vyhrazena.

Revize 4.4