RF a bezdrátové součástky

326 Výsledky

O produktech RF/IF a RFID


Radiofrekvenční a mezifrekvenční produkty (RF/IF) se používají pro bezdrátový přenos informací prostřednictvím elektromagnetických vln. Radiofrekvenční identifikace (RFID) je specifická podmnožina obecných RF aplikací, vyznačující se používáním malých, levných zařízení známých jako „značky "schopné obsahovat omezené množství informací, které lze bezdrátově získat (a v některých případech upravit) pomocí specializovaného zařízení známého jako "čtečka" a které se běžně používá pro sledování objektů nebo materiálu, inventář a podobně účely. Produkty nacházející se této kategorii se mohou pohybovat od finálních jednotek pro koncové použití až po výrobky a materiály na úrovni komponent, ze kterých se takové hotové výrobky sestavují.