Relé

12 160 Výsledky

Relé


Relé a stykače jsou zařízení používaná ke spínání nebo přerušování toku elektrického proudu v jednom nebo více obvodech pomocí ovládacího signálu, který je galvanicky oddělen od řízeného obvodu (obvodů). Tyto produkty se dále dělí do různých podskupin vymezených podle konstrukce zařízení nebo zamýšleného použití. Ačkoli se stále běžně používají tradiční relé a stykače založené na elektromagnetu provádějícím rozpínání a spínání sady mechanických kontaktů, široce dostupná jsou rovněž novější zařízení používající polovodičové technologie, přičemž oba typy mají vlastnosti, které lze doporučit do různých aplikačních podmínek.

Obrázek relé, schematický symbol SPDT Obrázek relé, schematický symbol DPST Obrázek relé, schematický symbol DPDT Obrázek relé, schematický symbol SPST