Testování a měření

8 Výsledky

Testování a měření


Testovací a měřicí produkty zahrnují přístroje, sondy a související zařízení používaná k měření elektrických a environmentálních veličin pro účely vývoje, diagnostiky, kontroly kvality nebo monitorování. Příklady zahrnují osciloskopy, multimetry, etalonové napájecí zdroje, termočlánkové sondy, aligátorové a banánkové měřicí přívody, a generátory funkcí společně s barometry, dataloggery, měřiči hladiny zvuku, termokamerami a dalšími zařízeními.