Snímače, měniče

267 Výsledky

O senzorech a převodnících


Produkty senzorů a převodníků usnadňují měření nebo detekci fyzikálních procesů a jevů, často, nikoli však vždy jejich transformací na elektrický signál určitého formátu. Jsou k dispozici produkty například na měření barvy, hladiny nebo průtoku kapaliny, koncentrace plynů, detekci obrazu, měření magnetického pole, lineárního zrychlení nebo rotace, vibrací, intenzity světla, přítomnosti objektů, vzdálenosti, teploty, mechanického namáhání a dalších veličin.

Obrázek schematického symbolu radiačního pyrometru Obrázek schematického symbolu termočlánku Obrázek schematického symbolu rotačního kodéru