RF a bezdrátové součástky1 104 Výsledky

O produktech RF/IF a RFID


Radiové a mezifrekvenční produkty (RF/IF) se používají pro bezdrátový přenos informací prostřednictvím elektromagnetických vln. Radiofrekvenční identifikace (RFID) je specifická podmnožina obecných RF aplikací vyznačující se používáním malých a levných zařízení známých jako „tagy" schopných nést omezené množství informací, které lze bezdrátově získávat (a v některých případech upravovat) pomocí specializovaných zařízení známých jako „čtečky" a které se běžně používají pro sledování objektů, materiálů, inventáře a podobné účely. Produkty v této kategorii se mohou pohybovat od hotových výrobků pro konečné použití až po výrobky na úrovni komponentů a materiálů, z nichž jsou tyto hotové výrobky sestaveny.

Obrázek schematického symbolu RF rozbočovače Obrázek schematického symbolu útlumového členu Obrázek schematického symbolu směrové odbočnice Obrázek schematického symbolu antény