Programy kvality

Společnost Digi-Key neustále usilovně pracuje na zlepšování výkonu své firmy a na tom, aby celkově umožnila růst kapacity a ziskovost oboru. Kromě dalších záležitostí se trvale orientujeme na certifikační a akreditační orgány, které nám pomáhají ve zlepšování a zároveň i v poskytování nástrojů a zajištění vysledovatelnosti pro všechny koncové zákazníky tak, abyste přesně věděli, jak budou součástky od nás fungovat. V následujícím textu naleznete další informace o tom, jak využít této služby s přidanou hodnotou, kterou vám společnost Digi-Key poskytuje zdarma.

Ikona certifikací

Certifikace

Bezpečnostní předpisy a certifikace hrají v elektronickém průmyslu důležitou roli a společnost Digi-Key pracuje usilovně na tom, aby nejvyšších standardů dosáhla, udržela je a nadále prosazovala. Znamená to pro nás spolupracovat s mnoha organizacemi, které ověřují, že svým zákazníkům trvale poskytujeme produkty a služby nejvyšší kvality.

Jako nejvíce upřednostňovaný dodavatel elektronických součástek na světě dodává společnost Digi-Key Electronics svým zákazníkům originální a prvotřídní součástky se zárukou výrobce. Potvrzujeme, že společnost Digi-Key je řádným členem asociace ECIA („Electronic Component Industry Association“, asociace průmyslu elektronických součástek), aliance CEDA („China Electronics Distributor Alliance“, asociace průmyslu elektronických součástek) a sítě ECSN („Electronic Component Supply Network“, asociace průmyslu elektronických součástek). Jsme certifikováni podle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ANSI/ESD S20.20.

Stáhnout certifikát


ANSI/ESD („American National Standards Institute/Electrostatic Discharge“, norma amerického národního normalizačního institutu pro elektrostatické výboje) – Společnost Digi-Key Electronics má zaveden systém řízení kvality, který je v následujícím rozsahu certifikace v souladu s požadavky normy ANSI/ESD S20.20-2014: manipulace, kontrola, uskladnění, balení a přeprava elektronických součástek.

Stáhnout certifikát


CAAP („Counterfeit Avoidance Accreditation Program“, akreditační program pro zabránění padělání) – Tento certifikát je udělen a je zároveň oceněním od odborníků programu CAAP. Tento certifikát prokazuje shodu a uznání akreditace konkrétních služeb tak, jak jsou uvedeny na webu www.eAuditNet.com v seznamu QML („Qualified Manufacturers List“, seznam kvalifikovaných výrobců) ve vztahu k revizi platné v době auditu distributorů CBSA, usnesení 234133: CBSA („Canada Border Services Agency“, kanadská agentura pro přeshraniční služby), Canadian Trade Compliance Division Ruling (kanadská divize pro dodržování pravidel obchodu) – sazebník 102-1488-ND TRS# 234133 BN# 895173490RM0001.

Stáhnout certifikát


CITT („Canadian International Trade Tribunal“, kanadský tribunál mezinárodního obchodu) – závěry týkající se dumpingu a vyrovnávání

Č. požadavku NQ-2008-003 Hliníkové výlisky

Stáhnout závěry


Společnost Digi-Key Corporation má zaveden systém řízení kvality, který vyhovuje požadavkům normy ISO („International Organization for Standardization“, mezinárodní organizace pro normalizaci) 9001:2015 v následujícím rozsahu certifikace: nákup, skladování a distribuce elektronických součástek a počítačových produktů dle specifikace výrobců originálního vybavení a zákazníků, včetně technické podpory a procesů s přidanou hodnotou.

Stáhnout certifikát


Společnost Digi-Key Corporation má zaveden systém environmentálního managementu, který vyhovuje požadavkům normy ISO („International Organization for Standardization“, mezinárodní organizace pro normalizaci) 14001:2015 v následujícím rozsahu certifikace: nákup, skladování a distribuce elektronických součástek a počítačových produktů dle specifikace výrobců originálního vybavení a zákazníků.

Stáhnout certifikát


Ikona vysledovatelnosti

Vysledovatelnost

Vysledovatelnost pomáhá získat jasný přehled o různých krocích výrobního procesu. Naši zákazníci trvale využívají informace, které jim poskytujeme, ke zlepšování svých procesů, podpoře rozlišení vad, k pomoci s dodržováním zákonů a jiných předpisů a k ochraně integrity jejich značky. Přečtěte si následující informace o funkcích vysledovatelnosti, které svým zákazníkům nabízíme.

Do maximální možné míry se držíme specifikace čárových kódů asociace ECIA („Electronic Component Industry Association“, asociace průmyslu elektronických součástek). Čárový kód je způsob prezentace dat ve vizuální a strojově čitelné formě. Společnost Digi-Key využívá dva různé druhy čárových kódů: 1D čárové kódy, které nesou 20–25 znaků informací, a 2D čárové kódy, které mohou obsahovat až 2 000 znaků. Další informace o 2D čárových kódech uvádí asociace ECIA na svých stránkách ecianow.org. Čárové kódy mohou obsahovat informace o produktu, jako je země původu, kód data a kód šarže.


Společnost Digi-Key může dle požadavků svých zákazníků přizpůsobit pro vlastní štítky s čárovými kódy několik dalších formátů. Chcete-li získat další informace o této službě s přidanou hodnotou, obraťte se na tým vlastních čárových kódů.


Tato čísla identifikují, kdy byla součástka vyrobena. Jsou určeny k řízení kvality při výrobě v závodu a slouží také k vysledovatelnosti. Další informace o jejich konkrétním významu jsou uvedeny níže:

  • Kód data: Kód data je referenční bodem pro vysledování produktu zpět až k výrobci. V závislosti na výrobci kód data někdy značí, kdy byla součástka vyrobena, ale není tomu tak vždy.
  • Kód šarže: Kód šarže je číslo dávky označující skupiny součástek, které výrobce vyrobil během daného časového období. Tyto kódy jsou často přizpůsobeny konkrétnímu typu firmy a produktů, což znamená, že různí výrobci mají svá vlastní pravidla způsobu jejich interpretace. Společnost Digi-Key usilovně pracuje na vytvoření transparentnosti v tomto procesu.

Jedná se o zemi, ve které byla součástka vyrobena. Požadovaná data obsahují dvouznakový kód ze seznamu kódů států podle normy ISO 3166.


Prohlášení o shodě vydává autorizační orgán a stvrzuje se v něm, že daný produkt splňuje požadované normy nebo specifikace. Prohlášení o shodě může vyžadovat buď kupující, aby si ověřil, že vyrobený produkt byl testován a splňuje kritéria nastavená ve specifikaci stejně jako technické a bezpečnostní požadavky, nebo může být prohlášení povinným doplňkem, který je vyžadován předpisy a zákony dané země pro určité produkty, jako jsou například zařízení Bluetooth prodávaná v USA.


Ikona často kladených otázek

Často kladené otázky

Pokud je osvědčení o shodě dostupné u výrobce, rádi vám je poskytneme. Při odeslání objednávky uveďte do poznámky žádost o prohlášení o shodě výrobce.


Společnost Digi-Key si je vědoma směrnice RoHS2 Evropské unie 2011/65/EU a podporuje ji. Více informací naleznete na naší stránce Iniciativ ochrany životního prostředí. Vyhovění směrnici RoHS je uvedeno na stránkách produktů.


Své požadavky týkající se studií a certifikací prosím zašlete našemu týmu podpory.