Cena a dodání
4 563 Skladem
Ihned k odeslání Stav skladu výrobce : 10 119
 

Množství

Přidat do seznamu

Všechny ceny jsou v USD.
Cena za množství Jednotková cena Rozšířená cena
1 3.21000 $3.21
10 3.00900 $30.09
25 2.67520 $66.88
50 2.54140 $127.07
100 2.40760 $240.76
250 2.14008 $535.02
500 2.00632 $1,003.16
1,000 1.87256 $1,872.56
5,000 1.80568 $9,028.42

Odeslat žádost o cenovou nabídku na vyšší, než zobrazená množství.

Objednací číslo Digi-Key Z813-ND
Kopírovat  
Výrobce

Omron Automation and Safety

Kopírovat  
Objednací číslo výrobce PY14-02
Kopírovat  
Popis RELAY SOCKET 14 POS THROUGH HOLE
Kopírovat  
Standardní dodací lhůta výrobce 9 týdnů
Podrobný popis

Relé Patice Průchozí otvor

Kopírovat  
Referenční číslo zákazníka
Dokumenty a média
Katalogové listy MY Series Datasheet
CAD modely výrobce PY14-02.igs
PY14-02.x_t
PY14-02.stp
Katalogový list HTML MY Series Datasheet
Vlastnosti produktu
TYP Popis VYBRAT VŠE
Kategorie
Výrobce Omron Automation and Safety
Řada MY
Balení Hromadné balení 
Stav součásti Aktivní
Typ Patice
Počet pozic 14
Způsob montáže Průchozí otvor
Provedení koncovky PC vývod
Pro použití s/související produkty Relé MY4/MY2K
Vlastnosti -
Objednací číslo základny PY14
 
Klasifikace ochrany životního prostředí a exportu
Stav RoHS Splňuje směrnici RoHS
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 (Neomezeně)
Pro použití s Zobrazit další

MY4 DC12 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V

Omron Automation and Safety

$10,33000 Podrobnosti

MY4N DC24 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24V

Omron Automation and Safety

$11,43000 Podrobnosti

MY4 DC24 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24V

Omron Automation and Safety

$10,33000 Podrobnosti

MY4 AC110/120 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 120V

Omron Automation and Safety

$10,58000 Podrobnosti

MY4 DC100/110 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V

Omron Automation and Safety

$11,38000 Podrobnosti

MY4IN DC24 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24V

Omron Automation and Safety

$11,87000 Podrobnosti
Související produkt

PYC-P

HOLD DOWN CLIP LY/MY SER

Omron Automation and Safety

$0,49000 Podrobnosti

PYC-P2

RELAY HOLD DOWN CLIP FOR LY SER

Omron Automation and Safety

$2,31000 Podrobnosti

PYC-3

HOLD DOWN CLIP FOR G2A RELAY

Omron Automation and Safety

$0,61000 Podrobnosti

Y92H-4

CLIP HOLD DOWN FOR PY SOCKET

Omron Automation and Safety

$2,72000 Podrobnosti
Může vás též zajímat

PYC-P

HOLD DOWN CLIP LY/MY SER

Omron Automation and Safety

$0,49000 Podrobnosti

27E007

RELAY SOCKET 14 POS THROUGH HOLE

TE Connectivity Potter & Brumfield Relays

$2,52000 Podrobnosti

MY4 DC12 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V

Omron Automation and Safety

$10,33000 Podrobnosti

MY4 DC24 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24V

Omron Automation and Safety

$10,33000 Podrobnosti

PY08-02

RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE

Omron Automation and Safety

$2,32000 Podrobnosti

MY4N DC24 (S)

RELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24V

Omron Automation and Safety

$11,43000 Podrobnosti
Další zdroje
Standardní balení 10
Další názvy PY1402
Z813