CZK | EUR | USD

Cena a dodání
1 068 Skladem
Ihned k odeslání
 

Množství

Přidat do seznamu

Všechny ceny jsou v USD.
Cenový rozdíl Jednotková cena Rozšířená cena
1 3.14000 $3.14
10 2.94400 $29.44
25 2.61720 $65.43
40 2.48625 $99.45
80 2.35538 $188.43
230 2.09370 $481.55
440 1.96284 $863.65
1,200 1.83198 $2,198.37

Odeslat žádost o cenovou nabídku na vyšší, než zobrazená množství.

Objednací číslo Digi-Key Z2605-ND
Kopírovat  
Výrobce

Omron Automation and Safety

Kopírovat  
Objednací číslo výrobce P2R-08P
Kopírovat  
Popis RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE
Kopírovat  
Standardní dodací lhůta výrobce 12 týdnů
Podrobný popis

Relé Patice Průchozí otvor

Kopírovat  
Referenční číslo zákazníka
Dokumenty a média
Katalogové listy G2R-x-S Series
CAD modely výrobce P2R-08A.x_t
P2R-08A.stp
P2R-08A.sldprt
Katalogový list HTML G2R-x-S Series
Vlastnosti produktu
TYP Popis VYBRAT VŠE
Kategorie
Výrobce Omron Automation and Safety
Řada G2RS
Balení Nosič 
Stav součásti Aktivní
Typ Patice
Počet pozic 8
Způsob montáže Průchozí otvor
Provedení koncovky PC vývod
Pro použití s/související produkty Relé G2R-2-S
Vlastnosti -
 
Klasifikace ochrany životního prostředí a exportu
Stav RoHS Splňuje směrnici RoHS
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 (Neomezeně)
Pro použití s Zobrazit další

G2R-2-S DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

$9,65000 Podrobnosti

G2R-2-S DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 12V

Omron Automation and Safety

$9,65000 Podrobnosti

G2R-2-SN DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

$17,16000 Podrobnosti

G2R-2-S DC5(S)

RELAY GENERAL PURPOSE DPDT 5A 5V

Omron Automation and Safety

$9,27000 Podrobnosti

G2R-2-SND DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

$18,30000 Podrobnosti

G2R-2-S AC120(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 120V

Omron Automation and Safety

$13,72000 Podrobnosti
Může vás též zajímat

G2R-2-S DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 12V

Omron Automation and Safety

$9,65000 Podrobnosti

G2R-2-S DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 24V

Omron Automation and Safety

$9,65000 Podrobnosti

P2R-087P

RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE

Omron Automation and Safety

$5,42000 Podrobnosti

27E937

RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE

TE Connectivity Potter & Brumfield Relays

$2,06000 Podrobnosti

JW2-PS

RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE

Panasonic Electric Works

$3,88000 Podrobnosti

RTE24024F

RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 24V

TE Connectivity Potter & Brumfield Relays

$4,85000 Podrobnosti
Další zdroje
Standardní balení 10
Další názvy P2R-08P-ND
P2R08P
Z2605