Cena a dodání
15 998 Skladem
Ihned k odeslání
 

Množství

Přidat do seznamu

Všechny ceny jsou v USD.
Cena za množství Jednotková cena Rozšířená cena
1 3.14000 $3.14
10 2.94400 $29.44
25 2.61720 $65.43
50 2.48620 $124.31
100 2.35540 $235.54
250 2.09368 $523.42
500 1.96284 $981.42
1 000 1.83198 $1,831.98
5 000 1.76655 $8,832.75

Odeslat žádost o cenovou nabídku na vyšší, než zobrazená množství.

Jednotková cena
$3.14000

Bez DPH

$3.79940

Včetně DPH

Objednací číslo Digi-Key Z995-ND
Kopírovat  
Výrobce

Omron Automation and Safety

Kopírovat  
Objednací číslo výrobce P2R-05P
Kopírovat  
Popis RELAY SOCKET 5 POS THROUGH HOLE
Kopírovat  
Standardní dodací lhůta výrobce 20 týdnů
Podrobný popis

Relé Patice Průchozí otvor

Kopírovat  
Referenční číslo zákazníka
Dokumenty a média
Katalogové listy G2R-x-S Series
CAD modely výrobce P2R-05P.x_t
P2R-05P.stp
P2R-05P.sldprt
Katalogový list HTML G2R-x-S Series
Vlastnosti produktu
TYP Popis VYBRAT VŠE
Kategorie
Výrobce Omron Automation and Safety
Řada G2RS
Balení Hromadné balení 
Stav součásti Aktivní
Typ Patice
Počet pozic 5
Způsob montáže Průchozí otvor
Provedení koncovky PC vývod
Pro použití s/související produkty Relé G2R-1-S
Vlastnosti -
 
Klasifikace ochrany životního prostředí a exportu
Stav RoHS Splňuje směrnici RoHS
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 (Neomezeně)
Pro použití s Zobrazit další

G2R-1-S DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V

Omron Automation and Safety

$8.95000 Podrobnosti

G2R-1-S DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 24V

Omron Automation and Safety

$8.95000 Podrobnosti

G2R-1-SND-DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 24V

Omron Automation and Safety

$16.97000 Podrobnosti

G2R-1-S DC5(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 5V

Omron Automation and Safety

$11.74000 Podrobnosti

G2R-1-S AC120(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 120V

Omron Automation and Safety

$13.33000 Podrobnosti

G2R-1-S DC6(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 6V

Omron Automation and Safety

$8.43000 Podrobnosti
Může vás též zajímat

P2RF-05

RELAY SOCKET 5 POSITION DIN RAIL

Omron Automation and Safety

$11.58000 Podrobnosti

G2R-1-S DC12(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 12V

Omron Automation and Safety

$8.95000 Podrobnosti

G2R-1-S DC24(S)

RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 24V

Omron Automation and Safety

$8.95000 Podrobnosti

P2R-08P

RELAY SOCKET 8 POS THROUGH HOLE

Omron Automation and Safety

$3.33000 Podrobnosti

P2RFZ-05-E

DIN-RAIL SOCKET FOR G2R-1(S)RELA

Omron Automation and Safety

$8.88000 Podrobnosti

115-93-316-41-003000

CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD

Mill-Max Manufacturing Corp.

$1.86000 Podrobnosti
Další zdroje
Standardní balení 10
Další názvy P2R05P
Z995