Transformátory

438 Výsledky

Transformátory


Transformátory jsou seskupení magneticky vázaných induktorů, jejichž jednotlivé charakteristiky jsou v rámci tohoto seskupení typicky nestejnorodé. Různé typy transformátorů mohou být například audio, napájecí, impulzní, oddělovací a další. Běžně se používají pro jeden nebo oba z následujících účelů: přeměna střídavého napětí nebo signálů mezi podstatně odlišnými úrovněmi nebo jejich přenos přes izolační bariéru mezi dvěma galvanicky oddělenými obvody.

Obrázek schematického symbolu zvyšovacího transformátoru Obrázek schematického symbolu snižovacího transformátoru Obrázek schematického symbolu transformátoru s centrální odbočkou na primárním vinutí