Přepínače6 286 Výsledky

O spínačích


Spínače jsou součástky, které slouží k přerušování průchodu elektrického proudu v jednom nebo více obvodech pod přímou fyzickou kontrolou určitého vnějšího mechanismu, například prstu nebo palce uživatele, magnetu nebo pohyblivé součásti stroje. Organizace podskupin v této kategorii je řešena v souladu s fyzickým provedením nebo formou aktuátorů spínačů, popř. konkrétní aplikací či účelem, pro který jsou navrženy.