Snímače, měniče539 Výsledky

O senzorech a převodnících


Produkty snímačů a převodníků usnadňují měření nebo detekci fyzikálních procesů a jevů, nejčastěji jejich přeměnou na elektrický signál určitého formátu. Mimo jiné jsou k dispozici produkty na měření barvy, hladiny nebo průtoku kapaliny, koncentraci plynů, detekci obrazu, měření magnetického pole, lineárního zrychlení nebo rotace, vibrací, intenzity světla, detekci přítomnosti objektů, měření vzdálenosti, teploty, mechanického namáhání a dalších veličin.

Obrázek schematického symbolu radiačního pyrometru Obrázek schematického symbolu termočlánku Obrázek schematického symbolu rotačního kodéru