Relé

311 Výsledky

Relé


Relé a stykače jsou součásti sloužící ke spínání nebo přerušování průchodu elektrického proudu v jednom nebo více obvodech pomocí řídicího signálu, který je galvanicky oddělený od ovládaného obvodu (obvodů), přičemž jejich různé podskupiny jsou označeny v souladu s konstrukcí nebo předpokládaným využitím dané součásti. Kromě tradičních a stále běžně rozšířených produktů založených na elektromagnetu, který spíná a rozpíná sadu mechanických kontaktů, jsou též široce dostupné novější zařízení používající polovodičové technologie, přičemž oba typy nabízejí charakteristiky, které lze doporučit v různých aplikačních podmínkách.