Napájecí zdroje montované na desku

95 Výsledky
Napájecí zdroje montované na desku Kategorie

O napájecích zdrojích - montáž na desku


Zdroje pro montáž na desku jsou zařízení používaná k přeměně elektrické energie z určitého zdroje na formát vhodný pro napájení požadované zátěže - patří k nim například DC/DC měniče. Tyto zdroje energie jsou navrženy tak, aby byly fyzicky a mechanicky zapojeny v rámci aplikace připevněním na desku plošných spojů. Další rozlišení v rámci kategorie se provádí podle celkového charakteru prováděné transformace.