Izolátory185 Výsledky

O izolátorech


Izolátorové produkty se používají tam, kde je potřeba předávat informace, řídicí signály, popř. budicí signály hradla mezi částmi systému, které z funkčních či bezpečnostních důvodů nesmí být ve vzájemném přímém elektrickém spojení. V rámci této kategorie jsou zařízení dále organizována podle charakteru koncových stupňů; některé výstupy zařízení se chovají jako tranzistorové, jiné jako logická hradla, fotovoltaické (solární) články, tyristory nebo fotorezistory.

Obrázek schematického symbolu optoizolátoru Obrázek schematického symbolu Darlingtonova optického izolátoru