Krystaly, oscilátory, rezonátory

232 Výsledky

Krystaly, oscilátory, rezonátory


Krystalové, oscilátorové a rezonátorové produkty jsou součásti používané jako zdroje nebo referenční zařízení na generování frekvence a měření času. Tyto součásti, které jsou ve většině případů založeny na fyzických vibracích určité mechanické struktury kmitající na známé frekvenci, jsou dále klasifikovány podle své specifické implementace a míry začlenění dalších pomocných funkcí, což umožňuje pohodlné použití nebo vyšší dosažitelné stupně přesnosti.

Obrázek schematického symbolu krystalu