Ochrana obvodů

90 Výsledky

Ochrany obvodů


Ochranná zařízení obvodů zahrnují produkty používané k zabezpečení elektrických obvodů před poškozením vlivem nebezpečí, jako jsou elektrostatické výboje (například diody pro potlačení přechodného napětí a trubice naplněné plynem), jakož i produkty určené ke snížení rizika požáru způsobeného elektrickým přetížením nebo poruchou obvodu, například pojistky a jističe. Do této kategorie patří také související příslušenství navržené pro použití s uvedenými produkty, například držáky pojistek, vytahovače pojistek a montážní základny pro jističe obvodů.